Facebook
F

OFERTA

OFERTA

W ZAKRESIE USŁUG PPOŻ:

 

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Ekspertyzy techniczne ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego - audyt
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Projekty wykonawcze instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
 • Projekty wykonawcze instalacji Systemu oddymiania,
 • Scenariusze pożarowe wraz z matrycą sterowań,
 • Inwentaryzacje budynków, 
 • Plany ewakuacyjne
 • Szkolenia okresowe
 • Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów
 • Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji (próbna ewakuacja)
 • Wyposażenie obiektów w oznakowanie ewakuacyjne i podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice)
 • Ustalenie normatywu gaśnic
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przez PSP
 • Stała współpraca, doradztwo

 

W ZAKRESIE USŁUG BHP

 

 • Szkolenia okresowe
 • Szkolenia wstępne
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Stała współpraca, doradztwo

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie imprez masowych i sportowyh