Facebook
F

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHPZgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zapoznania pracownika z przpisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest aby pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomosć zagrożeń podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Celem szkolenia BHP jest uzmysłowienie pracodawcom i pracownikom jak ważne jest zorganizowanie bezpiecznego miejsca pracy.

Jesteśmy ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też gwarantujemy pełen profsjonalizm przy prowadzeniu szkoleń.

Szkolenia BHP prowadzimy jako szkolenie wstępne i okresowe.

 

 

 SZKOLENIA WSTĘPNE

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. Pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie ogólnych zasad BHP i PPOŻ, udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznany z oceną ryzyka zawodowego przed przystapieniem do pracy.

 

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenia okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom podnieść swoją wiedzę na temat BHP.

 

DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('d67c634c8c5d200c7e2fb035a61e156d', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'b547e61983269ffedb29962dcf97d070|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:72218;a:2:{s:5:"first";i:1718988454;s:4:"last";i:1718988454;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1718988454;s:2:"id";i:72218;}}')
query