Facebook
F

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc przedmedycznaPierwsza pomoc przedmedyczna - czynności prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Szkolenia z pierwszej pomocy w zakładach pracy są obowiązkowe i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany w razie wypadku przy pracy udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym (Art. 234), a także wyznaczyć i przeszkolić pracowników do udzielania pierwszej pomocy (Art. 209).

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy są obowiązkowe i przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa.