Facebook
F

SZKOLENIA PPOŻ

SZKOLENIA PPOŻ

Fireflamis usługi ppożFireflamis specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń  z zakresu PPOŻ. Posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Zakres przepisów z ochrony przeciwpożarowej jest bardzo duży i nakłada na pracodawców zarządzających obiektami szereg obowiązków.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganiu powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru; zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru; prowadzenia działań ratowniczych.

Posiadana wiedza przez pracowników na temat reagowania w sytuacjach pożaru powinna być poważnie potraktowana przez przedsiębiorców. Podjęcie odpowiedniego działania może ocalić życie ludzkie jak i zminimalizować znacznie straty w mieniu. Nasze szkolenie przygotowuje pracownika do takich zagrożeń.


Szkolenia PPOŻ prowadzimy w formie teoretycznej i praktycznej z każdą grupą zawodową. Obejmują one:

 

  • Szkolenie wstępne i okresowe
  • Szkolenia wprowadzające instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuacje i zwalczanie pożarów
  • Szkolenie dla właścicieli, użytkowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Podczas szkoleń traktujemy priorytetowo aspekty bezpieczeństwa PPOŻ.

 

DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('dd0f47873e7d6a409a5cf19232e6e604', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'b547e61983269ffedb29962dcf97d070|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:72218;a:2:{s:5:"first";i:1718986547;s:4:"last";i:1718986547;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1718986547;s:2:"id";i:72218;}}')
query